Thống kê
Tổng Trung bình
Bài viết: 35
Chủ đề: 19
Thành viên: 15
Số bài mỗi ngày: 1.71
Số chủ đề mỗi ngày: 0.93
Số thành viên đang ký mỗi ngày: 0.73
Số bài viết cho mỗi thành viên: 2.33
Số chủ đề cho mỗi thành viên: 1.27
Trả lời trên số chủ đề: 0.84
Chung
Thành viên mới nhất: Anhdam99tb
Số thành viên đã đăng bài: 40%
Người đăng nhiều nhất hiện nay: Không có ai (0 bài viết)
Diễn đàn sôi động nhất: N76E003 - MS51... vi điều khiển 8051 của Nuvoton (12 bài viết, 7 chủ đề)
Top giới thiệu: Ngô Hùng Cường (2 đã giới thiệu)

Phổ biến nhất...
Chủ đề được trả lời nhiều nhất Chủ đề được xem nhiều nhất
Sử dụng hàm trong vùng ngắt? (6 trả lời)
Một chút về VĐK MS51, N76E003 của Nuvoton (2 trả lời)
Tổng hợp công cụ cho lập trình AVR (2 trả lời)
Giới thiệu về Timer 0 / Timer 1 (2 trả lời)
Mạch nạp VNPro for 89S AVR (CH551) (1 trả lời)
CH551 - Cài đặt phần mềm để lập trình (1 trả lời)
Chia sẻ 1 số tài liệu AVR (1 trả lời)
GPIO - Blink led (1 trả lời)
Cài đặt những công cụ cần thiết để lập trình (0 trả lời)
Viết chương trình đầu tiên (0 trả lời)
GPIO Nút nhấn (0 trả lời)
CH551 - Vi điều khiển siêu rẻ với USB Full Speed (0 trả lời)
Phần mềm Hung Cuong ISP Prog v6 (0 trả lời)
Mạch nạp VNPro for 89S AVR (0 trả lời)
phần mềm Proteus bàn mới nhất (0 trả lời)
Mạch nạp VNPro for 89S AVR (CH551) (532 lượt xem)
Tổng hợp công cụ cho lập trình AVR (312 lượt xem)
Một chút về VĐK MS51, N76E003 của Nuvoton (222 lượt xem)
Giới thiệu về Timer 0 / Timer 1 (158 lượt xem)
GPIO - Blink led (158 lượt xem)
Cài đặt những công cụ cần thiết để lập trình (143 lượt xem)
Mạch nạp VNPro for 89S AVR (137 lượt xem)
Viết chương trình đầu tiên (106 lượt xem)
CH551 - Cài đặt phần mềm để lập trình (103 lượt xem)
Chia sẻ 1 số tài liệu AVR (80 lượt xem)
CH551 - Vi điều khiển siêu rẻ với USB Full Speed (65 lượt xem)
Giao tiếp LCD 16x2 với module I2C LCD (63 lượt xem)
VC++ 6.0 Công cụ lập trình đơn giản, gọn nhẹ (62 lượt xem)
Phần mềm Hung Cuong ISP Prog v6 (59 lượt xem)
Chia sẻ 1 số tài liệu PIC (55 lượt xem)